Blogi

Suomessa apurahoja myöntävät pääasiassa erilaiset säätiöt, kunnat ja opetusministeriö. Ne voivat itse asettaa tavoitteet apurahalle ja hakijan tulee täyttää nämä kriteerit. Usein niillä tuetaan hyvin menestynyttä ja alallaan ansioitunutta opiskelijaa, mutta apuraha hakemukset ovat avoinna kaikille ja niitä voi hakea kuka tahansa Suomessa opiskeleva opiskelija.

Apurahat ja stipendit auttavat opiskelijaa selviämään opiskeluajan tuomista kustannuksista. Työnteko opiskelun ohella ei aina ole järkevää tai edes mahdollista. Apurahan avulla opiskelija pystyy keskittymään paremmin opiskeluunsa ja siitä tulee tehokkaampaa.

Suomessa on lukuisia eri tahoja, joilta apurahaa pystyy hakemaan. Näiden kartoittaminen ja hakemuksen tekeminen juuri oikeaan paikkaan voi olla erittäin työlästä, jonka takia apuna voi käyttää seuraavia tietokantoja:

Turun yliopiston ylläpitämä tietokanta, josta löytyy ajankohtaista tietoa sekä tieteen että taiteen rahoitusmahdollisuuksista sekä käynnissä olevista hauista.

Ajankohtainen tietokanta apurahoista ja stipendeistä.

Suomalaisten apurahanhakijoiden yhdistys, jonka sivuilta löytyy erittäin kattavasti tietoa ja monia hyödyllisiä listauksia aiheeseen liittyen.

Apurahoja jakavat säätiöt

Vaikka monet säätiöt keskittyvät ennen kaikkea tutkimustyön avustamiseen, voi niiden kautta hakea myös opintoihin liittyvää avustusta. Muun muassa seuraavat säätiöt myöntävät apurahoja opintoihin:

Apurahat suunnataan vähävaraisten oppilaiden tukemiseen ja niillä halutaan edistää ammattiin valmistumista.

Apurahoja ja stipendejä myönnetään painopisteiden perusteella vuosittain ja ne on osoitettu opiskeleville nuorille.

Apurahoja myönnetään erityisesti kattamaan matka- ja materiaalikuluja sekä tukemaan opinnäytetöitä.

Toisen asteen koulutuksessa opiskeleville naisille tarkoitettu apurahojen myöntäjä.

Näiden lisäksi Suomessa on yhdistyksiä ja säätiöitä, jotka voivat tarjota apurahoja tietyllä alueella opiskeleville tai tietyltä alueelta kotoisin oleville opiskelijoille. Jopa jotkut kunnat ja kaupungit pystyvät myös avustamaan paikallisia opiskelijoita.

Suomesta löytyy tämän lisäksi muutama taho, joka pystyy avustamaan ulkomaille lähteviä opiskelijoita. Ulkomailla suoritettavat opiskelut, vaihto-opinnot puhumattakaan kokonaisista tutkinnoista ovat yleensä huomattavasti kalliimpia, joten apurahan tai stipendin avulla tämäkin haave voi toteutua.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.